صفحه ۳۳۸

س: آیا تردستی و شعبده بازی عمل جایزی است ؟

ج: در صورتی این کار برای سرگرمی باشد اشکال ندارد ولی اگر برای جلوه دادن حق به شکل باطل و یا باطل به شکل حق از آن استفاده شود جایز نیست.

س: احضار ارواح چه حکمی دارد؟

ج: اگر این کار موجب اذیت و یا اهانت به ارواح باشد و یا باعث به هم خوردن نظم عمومی شود جایز نیست.

س: خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) چطور؟

ج: اگر اثر نامطلوبی بر آن مترتب نباشد و یا معالجه برخی امراض بر آن متوقف باشد دلیلی بر حرام بودن آن وجود ندارد.

س: تقلب در امتحان یا هنگام استخدام در مؤسسه ها چه حکمی دارد؟

ج: جایز نیست.

س: آیا خرید و فروش و یا نشر کتابها و مجله های گمراه کننده که موجب انحراف فکر و عقیده و اخلاق جامعه می‎گردد جایز است ؟

ج: خیر، و همچنین خرید و فروش کتابهایی که در آن به مقدسات دینی و افراد با ایمان توهین می‎شود جایز نیست.

س: خواندن، گوش دادن، یادگرفتن و شغل قرار دادن چه نوع آوازی جایز نیست ؟

ج: هر آوازی که مشتمل بر مطالب باطلی بوده و به تنهایی یا به کمک نواختن آهنگ موجب برانگیختن و تحریک شهوت انسانی گردد و در نظر مردم چنین کاری مناسب مجالس افراد ناشایسته و فاسق باشد، خواندن، گوش دادن، یاد دادن و شغل قرار دادن آن حرام است.

س: موسیقی و آهنگ چه حکمی دارد؟

ج: هر آهنگی که باعث تحریک شهوت انسان نگردد و مناسب مجالس فساد نباشد و همراه آن مطالب باطل وجود نداشته باشد، خواندن، گوش دادن، یادگرفتن و شغل قراردادن آن جایز می‎باشد.

ناوبری کتاب