صفحه ۳۳۷

ج: بازی با این وسایل گرچه به قصد سرگرمی و بدون شرطبندی باشد محل اشکال است، ولی بازی با ابزاری که قبلا مخصوص قمار بوده اند و اکنون از ابزار قمار بودن به طور کلی خارج شده اند مانعی ندارد.

س: در صورتی که شرکت یا مؤسسه ای برای کمک به امور خیریه، مثل دستگیری از افراد یتیم، سیل زده و مانند آن بلیطهایی منتشر نماید و مردم با پرداخت مبلغی از این بلیطها خریداری نمایند و بعدا با قرعه کشی مبلغی به عنوان جایزه از طرف آن مؤسسه یا از وجوهی که به واسطه انتشار بلیط بدست می‎آید به بعضی از صاحبان بلیط داده شود، آیا این امر جایز است ؟

ج: در صورتی که هدف از خریداری بلیط گفته شده بردن جایزه باشد جایز نیست.

س: دیدن و گوش دادن برنامه های ماهواره، سینما، تلویزیون، رادیو، تئاتر و مانند آن چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که باعث فساد افکار و اخلاق فرد و جامعه و ترویج باطل نباشد مانعی ندارد، ولی باید مواظبت نمود که استفاده از این امور مانع از انجام کارهای مهم و واجب نگردد و در این زمینه نسبت به کودکان دقت و مراقبت بیشتری صورت گیرد.

مشاغل و درآمدها

داشتن شغل مناسب، کسب مال و تجارت حلال و مشروع حق هر انسانی است و همه در انتخاب شغل خود آزادند، و اگر کسی از راههای حرام مانند: قمار، دزدی، رباخواری، رشوه و تقویت افراد ستمکار مالی بدست آورد آن مال به ملک او در نمی آید و ضامن آن خواهد بود.

پرسش و پاسخ

س: یاد گرفتن سحر و جادوگری و عمل به آن چه حکمی دارد؟

ج: حرام می‎باشد، مگر این که برای باطل کردن سحر افرادی که به این کار دست می‎زنند آن را یاد بگیرد و در همان محدوده عمل نماید.

ناوبری کتاب