صفحه ۳۳۵

گفتار بیست و نهم: مسابقه، سرگرمی و برخی مشاغل

سرگرمی و بازی

همانگونه که جسم انسان نیازمند استراحت و تفریح است، روح وی نیز به سرگرمیهای مفید و اموری که کسالت و خستگی را از او زدوده و شور و نشاط را برایش به ارمغان آورد محتاج است. از نظر دین اسلام انجام مسابقات و سرگرمیهای گوناگون در صورتی که همراه کار حرامی صورت نگیرند و یا باعث بوجود آمدن امر حرامی نشوند مانعی ندارد، بلکه در برخی از مسابقات چون اسب دوانی و تیراندازی می‎توان شرطبندی نموده و به نفرات ممتاز جوائزی اهدا نمود، چه جایزه از طرف فرد بازنده مشخص شده باشد و چه از طرف فرد دیگر، مؤسسه و یا دولت برگزارکننده مسابقه. همچنین انواع بازیهای مختلف در صورتی که در آنها از ابزار قمار استفاده نشود و ضرر جسمی یا روحی قابل توجهی به انسان وارد نسازد و برد و باخت و اسراف و از بین بردن مال در آنها نباشد، بدون اشکال است، خصوصا در مواردی که بازی مورد نظر نقش مؤثری در سلامتی جسم و روان آدمی دارد و یا آمادگی او را برای مقابله با دشمن حفظ می‎نماید.

کسی از امام جواد(ع) در باره مردی سؤال کرد که به دنبال شکار می‎دود، ولی هدفش گرفتن آن شکار نیست، بلکه جهت تندرستی و سلامتی به چنین کاری

ناوبری کتاب