صفحه ۳۳۳

س: آیا اگر قرض دهنده و قرض گیرنده با هم شرط کنند که قرض گیرنده مقداری کمتر از مبلغ گرفته شده را پرداخت نماید اشکال دارد؟

ج: خیر، اشکالی ندارد.

س: آیا می‎توان با افزودن مقداری بر اصل بدهی مدت پرداخت بدهی را افزایش داد؟

ج: خیر.

2 - ودیعه یا امانت:

یکی از مهمترین پایه های نظام اجتماعی بشر حفظ و ادای امانت است، به همین دلیل حتی افراد و ملتهایی که اعتقاد الهی و مذهبی ندارند برای مصون ماندن از هرج و مرج اجتماعی ناشی از خیانت در امانت، خود را موظف به رعایت این امر می‎دانند. امانت معنای وسیعی دارد که هرگونه سرمایه مادی و معنوی را شامل می‎شود که از جمله می‎توان به امانتهای خدا و پیامبران الهی، نعمتهای خدا، آیین حق، کتب آسمانی، دستورالعملهای دینی، اموال و فرزندان، پستها و مقامها اشاره نمود؛ هر مسلمانی طبق آیات قرآن مجید و سخنانی که از پیشوایان دین (ع) رسیده وظیفه دارد نسبت به هیچ امانتی خواه صاحب آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان خیانت ننماید.

از نظر قرآن مجید یکی از ویژگیهای انسان با ایمان حفظ ودیعه و امانت است. سوره مؤمنون (23):آیه 8.

ابوحمزه ثمالی در سخن شیوایی از امام سجاد(ع) چنین نقل می‎کند:

"بر شما باد به اداء امانت، سوگند به خدایی که محمد(ص) را به حق به پیامبری مبعوث کرد، در صورتی که قاتل پدرم حسین بن علی (ع) همان شمشیری را که با آن پدرم را به قتل رساند به رسم امانت به من می‎سپرد من امانتش را به او باز می‎گرداندم." امالی شیخ صدوق، مجلس 43، حدیث 6، رقم 374، ص 318.

ناوبری کتاب