صفحه ۳۳۱

گفتار بیست و هشتم: دو قرار داد مهم

1 - قرض:

"قرض" واژه ای است عربی که معادل فارسی آن "وام" است، این کلمه در اصل به معنی قطع کردن و بریدن است و در صورتی که با واژه "حسن" همراه شود، به معنی جدا کردن مال از خویشتن و دادن آن در راه خیر است. در قرآن کریم سوره مائده (5): آیه 12. قرض در ردیف مسائلی چون صدقه، انفاق، زکات و نماز ذکر شده است؛ سخنان زیر نیز بیانگر اهمیت این امر می‎باشد:

1 - پیامبراکرم (ص): "کسی که به برادر مسلمانش وام دهد، در مقابل هر درهمی، ثواب وزن کوه احد و طور سینا را دارد، و هر گاه کسی به برادر مؤمن خود رو آورد و از او وامی بخواهد و او ندهد، خداوند در روزی که نیکوکاران پاداش خود را دریافت می‎نمایند بهشت را بر او حرام می‎نماید." وسائل الشیعه، باب 6 از ابواب دین و قرض، حدیث 5، ج 18، ص 331.

2 - امام صادق (ع): "برای من قرض دادن مبلغی، خوشایندتر از صدقه دادن همان مقدار است." مصدر گذشته، حدیث 1، ص 329.

"قرض الحسنه" جزئی از ارکان نظام اقتصادی اسلام است و در مقابل آن رباخواری قرار دارد. در دوران جاهلیت قرض در میان مردم متداول بوده است،

ناوبری کتاب