صفحه ۳۳۰

ج: در صورتی که آنها بعد از دادوستد به این امر راضی گردند معامله صحیح است وگرنه معامله انجام گرفته باطل است.

س: اگر شخصی مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چه حکمی دارد؟

ج: چنانچه صاحب مال بعد از انجام دادوستد به فروش آن مال راضی گردد معامله صحیح وگرنه باطل است.

س: اگر خریدار، کالا را برای دیدن یا تصمیم گیری برای خرید از فروشنده بگیرد و مدتی نزد او بماند و از بین برود آیا باید خسارت آن را به فروشنده بپردازد؟

ج: بله بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.

س: آیا به واسطه وجود عیب و نقص در کالای خریداری شده می‎توان معامله را به هم زد؟

ج: بله در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد:

1 - خریدار در هنگام خرید از عیب و نقص کالا آگاه نبوده باشد.

2 - خریدار نگفته باشد که در صورت وجود عیب، کالا را پس نمی دهم.

3 - خریدار پس از خرید کالا عیب دیگری در آن پدید نیاورده باشد و یا در کالا طوری تصرف نکرده باشد که مردم بگویند آن گونه که کالا تحویل گرفته شده باقی نمانده است.

توضیح یک واژه

"احتکار"، آن است که کالایی که شدیدا مورد نیاز مردم است به انگیزه گرانتر شدن از دسترس خریداران دور نگه داشته شود، به طوری که مردم به واسطه این کار در سختی قرار گیرند. این عمل در سخنان پیشوایان دین (ع) مورد توبیخ شدید قرار گرفته و کسی که مرتکب این عمل می‎شود ملعون، خطاکار، خائن و در حد آدمکش به حساب آمده است.

ناوبری کتاب