صفحه ۳۲۲

طولی نمی کشد که آب دریا به داخل کشتی نفوذ کرده و همگی یکباره در دریا غرق می‎گردند. پس نظارت و مراقبت افراد اجتماع بر یکدیگر حقی است طبیعی که ناشی از پیوند سرنوشت ها می‎باشد.

در عظمت و اهمیت این واجب بزرگ الهی آیات و روایات بسیاری وارد شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‎شود:

قرآن مجید: "همه مردان و زنان مؤمن بر یکدیگر ولایت دارند در حدی که یکدیگر را به خوبیها امر نموده و از بدیها بازدارند".سوره توبه (9): آیه 71.

پیامبراکرم (ص): "تا وقتی که امت من امر به معروف و نهی از منکر نموده و بر نیکی و تقوا همیاری می‎نمایند در خیر و خوشی به سر می‎برند، ولی وقتی از این کارها جدا شوند برکات و رحمتها از آنها گرفته شده و برخی بر دیگران مسلط شده و یاوری در زمین و آسمان نمی یابند." وسائل الشیعه، باب 1، از ابواب امر و نهی، حدیث 18، ج 16، ص 123.

امام رضا(ع): "به امر به معروف و نهی از منکر بپردازید، وگرنه خداوند انسانهای شرور را بر شما مسلط می‎گرداند و در آن زمان دعای خوبان شما هم مستجاب نمی گردد." همان مصدر، حدیث 4، ص 118.

گاهی گفته می‎شود که عمل به این دستور دینی باعث پدید آمدن آشفتگی و هرج و مرج در میان جامعه اسلامی خواهد شد؛ ولی با توجه به این که امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و درجاتی است و در مواردی که لازمه عمل به این تکلیف الهی کشتن یا مجروح نمودن فرد گناهکار است بدون اجازه حاکم شرع دارای شرایط، نمی توان به چنین عملی دست زد، روشن می‎شود که نه تنها از عمل به این دستور مهم الهی جامعه دچار هرج و مرج نخواهد شد بلکه جامعه مرده و فاقد تحرک به یک مجتمع زنده و فعال که در آن همه انسانها مراقب رفتار یکدیگرند تبدیل می‎گردد.

لازم به ذکر است که در انجام این امر مهم و دعوت به سوی نیکیها و مبارزه با فساد

ناوبری کتاب