صفحه ۳۱۹

گفتار بیست و ششم: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر

جهاد دری از درهای بهشت

"جهاد" یکی از دستورات واجب الهی است، در قرآن مجید از مسأله جهاد و عظمت مجاهدان راه خدا سخن بسیار به میان آمده، به طوری که خداوند در نخستین آیات سوره "والعادیات" به نفس زدن اسبهای مجاهدان و جرقه های حاصل از سم ستوران و گرد و غبار ناشی از حرکت سریع آنان قسم یاد کرده است. در احادیثی که از پیشوایان دین به ما رسیده بر اهمیت این امر بسیار تکیه شده است، به پاره ای از این سخنان گهربار توجه نمایید:

پیامبراکرم (ص): "جهاد کنید تا مجد و عظمت را برای فرزندانتان به میراث بگذارید". وسائل الشیعه، کتاب جهاد، باب 1 از ابواب جهاد با دشمن، حدیث 16، ج 15، ص 15.

حضرت علی (ع): "جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیای خاص خود گشوده است".همان مصدر، حدیث 13.

اقسام جهاد:

1 - "جهاد ابتدایی": بدین معناست که مسلمانان برای سرکوب شورشیان مسلح بر امام مسلمین و به منظور دعوت کفار و مشرکین به سوی اسلام و عدالت و یا

ناوبری کتاب