صفحه ۳۱۶

و بدین جهت در پاره ای از روایات اسلامی آمده است: "کسی که حج را به طور کامل انجام دهد از گناهان خود بیرون می‎رود همانند روزی که از مادر متولد شده است"؛ آری حج برای مسلمانان یک تولد دوباره است، تولدی که آغازگر یک زندگی سالم و انسانی است.

2 - بعد سیاسی:

مراسم حج در عین این که یکی از خالصترین عبادات است، وسیله بسیار مؤثری برای پیشبرد اهداف سیاسی اسلام است. این مراسم باشکوه عامل مؤثری برای وحدت صفوف مسلمانان و اتحاد بین آنها بوده و وسیله ای است برای انتقال صحیح اخبار سیاسی کشورهای اسلامی و شکستن زنجیرهای اسارت و استعمار و آزاد ساختن مسلمانان از چنگال مستکبران. در برخی از احادیث حج به عنوان جهاد افراد ضعیف قلمداد گشته است وسایل الشیعه، کتاب حج، باب 1 از ابواب وجوب حج، حدیث 14، ج 11، ص 12.؛ جهادی که حتی پیرمردان و پیرزنان ناتوان با حضور در صحنه آن می‎توانند شکوه و عظمت امت اسلامی را منعکس ساخته و با حلقه های تو در توی نمازگزاران گرد خانه خدا و سردادن آوای وحدت و تکبیر پشت دشمنان اسلام را بلرزانند.

3 - بعد فرهنگی:

ارتباط قشرهای مسلمان در ایام حج می‎تواند به عنوان مؤثرترین عامل مبادله فرهنگی و انتقال فکرها درآید، به همین دلیل در دوران اختناقی که از ناحیه حکومت بنی امیه و بنی عباس برای جلوگیری از نشر احکام اسلامی وجود داشت، مردم با استفاده از فرصتی که در زمان برگزاری حج پیش می‎آمد مشکلات و مسائل خود را به وسیله تماس گرفتن با ائمه هدی (ع) و علمای بزرگ دین حل می‎نمودند.

حج می‎تواند به عنوان یک کنگره عظیم فرهنگی اندیشمندان جهان اسلام را در ایامی که در آن سرزمین به سر می‎برند گرد هم جمع آوری نموده و باعث نشر اخبار و آثار اسلام و پیشوایان اسلام گردد.

ناوبری کتاب