صفحه ۳۱۳

پرسش و پاسخ

س: پس از این که چیزی را به مستمندی به عنوان صدقه دادیم آیا می‎توانیم آن را دوباره از او پس بگیریم ؟

ج: خیر، هرچند گیرنده صدقه از بستگان و خویشان انسان نباشد نمی توانیم آن را پس بگیریم.

س: آیا صدقه مستحبی را باید به فرد شیعه بدهیم ؟

ج: خیر، حتی لازم نیست کسی که صدقه مستحبی را می‎گیرد مسلمان باشد بلکه به کافر فقیری که "اهل ذمه" بوده و تحت پرچم اسلام قرار دارد نیز می‎توان صدقه مستحبی را پرداخت نمود.

س: پرداخت صدقه مستحبی به افرادی که سید هستند چه حکمی دارد؟

ج: پرداخت صدقه مستحبی چه از طرف افرادی که سید نیستند و چه از طرف آنان که سید هستند به سادات اشکال ندارد.

س: آیا می‎توان چیزی را که به مستمند به عنون صدقه مستحبی پرداخت نموده ایم از او دوباره خریداری نماییم ؟

ج: خریداری آن چیز و نیز قبول آن به عنوان بخشش برای کسی که آن را پرداخته است مکروه است.

4 - رد مظالم:

یکی از صدقه های واجب آن است که انسان برای جبران تجاوزاتی که به اموال دیگران نموده است ولی صاحبان آن اموال را نمی شناسد با اجازه مجتهد دارای شرایط به مقدار آن اموال از طرف صاحبانش صدقه بدهد که به این امر "رد مظالم" گویند.

ناوبری کتاب