صفحه ۳۱۱

س: وقت پرداخت زکات فطره چه موقعی است ؟

ج: کسی که نماز عید فطر را می‎خواند بنابر احتیاط واجب باید فطره خود را تا پیش از خواندن نماز عید بدهد، و اگر مستحق آن تا آن وقت وجود ندارد، آن را از مال خود جدا نماید و بعدا بدهد، ولی اگر نماز عید را نمی خواند می‎تواند پرداخت فطره را تا ظهر روز عید به تأخیر اندازد.

س: آیا دادن زکات فطره میهمان بر میزبان واجب است ؟

ج: پرداخت فطره میهمانی که پیش از غروب آفتاب روز آخر ماه مبارک رمضان با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او محسوب می‎شود بر صاحبخانه واجب است و بنابر احتیاط واجب اگر بدون رضایت صاحبخانه نیز بر او وارد شده باید صاحبخانه فطره او را بپردازد، گرچه در این صورت احتیاط آن است که خود میهمان هم اگر دارای شرایط پرداخت زکات فطره است آن را بپردازد.

3 - صدقه و انفاق در راه خدا:

یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی که همواره گریبانگیر انسان بوده و هم اکنون نیز بشر با تمام پیشرفتهای صنعتی و مادی با آن مواجه است، مسأله فاصله طبقاتی است؛ به این معنا که فقر و بیچارگی و تهیدستی در یک طرف و انباشت و تراکم اموال در طرف دیگر قرار گرفته است. عده ای آنقدر ثروت اندوخته اند که حساب اموالشان را نمی توانند داشته باشند و عده دیگری از فقر و گرسنگی رنج می‎برند و تهیه لوازم ضروری زندگی از قبیل مسکن و لباس ساده و غذا برای آنان ممکن نیست، بدیهی است چنین جامعه ای قابل دوام نبوده و هرگز به سعادت واقعی نخواهد رسید، در چنین جامعه ای دلهره و اضطراب و نگرانی و بدبینی اجتناب ناپذیر بوده و دیری نمی پاید که یک انفجار عظیم در اجتماع بوجود آمده و جان و مال سرمایه داران در آتش این انقلاب خواهد سوخت.

با دقت در آیات قرآن مجید و سخنان پیشوایان دینی آشکار می‎شود که یکی از اهداف دین اسلام از بین بردن اختلافات غیر عادلانه ای است که بین طبقه ثروتمند و ضعیف در اثر بی عدالتی های اجتماعی پیدا شده، و برای رسیدن به این هدف اسلام

ناوبری کتاب