صفحه ۳۱

گفتار سوم: صفات خداوند

استاد: بحث این جلسه ما راجع به صفات و خصوصیات خالق هستی است. یکی از راههای شناسایی بهتر موجودات بیان صفات آنهاست؛ مثلا وقتی بخواهیم برای کسی که تاکنون کامپیوتر را ندیده است و تازه با نام آن آشنا شده این دستگاه پیچیده را شرح دهیم، از صفات و خصوصیاتش برای او می‎گوئیم که مثلا دستگاهی است که با سرعت زیاد محاسبات را انجام می‎دهد و از حافظه بالائی برخوردار است و حجم کمی را اشغال می‎کند و...

برای آشنائی بهتر و بیشتر با خداوند متعال هم لازم است از خصوصیات و صفاتش آگاهی پیدا کنیم. در مرحله اول به طور کلی صفات خداوند بر دو قسم است:

1 - صفات ثبوتی یا جمال: به آن دسته از صفاتی گفته می‎شود که برای خداوند وجود دارد؛ مانند زنده بودن، یکتا بودن، قدرت، علم و آگاهی، شنوا بودن، بینا بودن و بخشندگی او.

2 - صفات سلبی یا جلال: به آن گروه از صفاتی گفته می‎شود که در وجود خداوند نیست و باید آنها را از خداوند سلب و نفی کرد؛ چرا که این گونه صفات دلالت بر ضعف و ناتوانی صاحبش دارد، مثل جسم بودن، محتاج بودن، ظالم بودن و شریک داشتن.

ناوبری کتاب