صفحه ۳۰۹

7 - رسیدگی به امر مسافری که در سفر مانده است و راهی برای رسیدن به وطن خود ندارد و به او "ابن سبیل" گویند.

8 - کسی که از سوی امام (ع) یا نایب او مأمور جمع آوری و نگهداری و حسابرسی زکات بوده و وظیفه دارد آن را به امام یا نایب او یا فقرا برساند.

پرسش و پاسخ

س: آیا می‎توان قبل از رسیدن وقت زکات آن را به کسی که مستحق گرفتن زکات است پرداخت نمود؟

ج: خیر، مگر این که آن را به قصد قرض به او بدهد و او نیز به عنوان قرض قبول کند، پس اگر بعد از رسیدن وقت زکات آن فرد هنوز مستحق است قرض او را بابت زکات حساب نماید.

س: آیا می‎توان زکات را به طور آشکار در جاهایی که گفته شده مصرف نمود یا این که این کار باعث کاهش ثواب این واجب الهی می‎شود؟

ج: بله می‎توان بلکه بهتر است "زکات" را آشکارا ولی "صدقه مستحبی" را مخفیانه پرداخت.

س: آیا هنگام پرداخت زکات به فقیر لازم است به وی گفته شود که این شیئ بابت زکات است ؟

ج: خیر لازم نیست به او گفته شود، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد بهتر است به طوری که دروغ نشود به قصد زکات آن چیز را به صورت هدیه به او بپردازد.

2 - فطریه:

"زکات فطره" یکی از زکاتهای واجب است که همه ساله بر هر فرد مکلف واجب می‎شود که باید آن را با قصد قربت و نزدیک شدن به خداوند متعال به مصرف فقرا و مستمندان جامعه برساند؛ در حدیثی از حضرت امام جعفرصادق (ع) چنین نقل شده است: "پرداخت فطریه کامل کننده روزه ماه مبارک رمضان است، همانگونه که صلوات بر پیامبراکرم (ص) کامل کننده نماز می‎باشد و کسی که روزه بگیرد ولی

ناوبری کتاب