صفحه ۳۰۷

گفتار بیست و چهارم: پاره ای دیگر از دستورات مالی اسلام

1 - زکات مال:

اسلام تنها یک مکتب اخلاقی یا اعتقادی نیست بلکه به عنوان یک آیین جامع که همه نیازمندیهای مادی و معنوی انسان در آن پیش بینی شده پا به عرصه ظهور گذاشته است. این دین از همان عصر پیامبراکرم (ص) با تأسیس حکومت همراه بوده و توجه خاصی به حمایت از محرومان و بیچارگان نموده است؛ زیرا که هر جامعه ای دارای افراد از کار افتاده، بیمار، یتیم و بی سرپرست، معلول و امثال آن می‎باشد که باید مورد حمایت دولت اسلامی قرار گیرد. به همین دلیل در اسلام مسأله پرداخت "زکات" که در حقیقت یک نوع مالیات بر درآمد و ثروت انباشته و راکد است؛ از اهمیت خاصی برخوردار است تا آنجا که در ردیف مهمترین عبادات قرار گرفته و در بسیاری از موارد در قرآن و احادیث همراه با نماز ذکر شده است؛ از طرف دیگر کسانی که از انجام این وظیفه دینی شانه خالی می‎نمایند به شدت مورد سرزنش و توبیخ قرار گرفته اند.

از نظر پیشوایان دینی (ع) اگر ثروتمندان آنچه را که خداوند در ثروت آنها مقرر داشته است بپردازند دیگر فقیر و تهیدستی پیدا نمی شود، وجود افراد بینوا در اجتماع به خاطر خودداری ثروتمندان از پرداخت زکات و سایر دستورات مالی اسلام است.

ناوبری کتاب