صفحه ۳۰۳

س: کسی که به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید آیا باید خمس آن را بپردازد؟

ج: بله.

س: اگر کسی به انسان مالی را ببخشد و از مخارج سال او زیاد بیاید آیا دادن خمس آن واجب است ؟

ج: بله.

س: مهریه ای را که شوهر به زنش پرداخت می‎کند آیا خمس دارد؟

ج: خیر، گرچه خوب است خمس آن را بپردازد.

س: ارثی که به انسان می‎رسد آیا دارای خمس است ؟

ج: اگر آن مال از کسی به انسان به ارث رسیده است که انسان می‎دانسته آن شخص با وی خویشاوندی داشته و آن فرد خمس اموالش را می‎داده و نیز در مالی که به انسان رسیده خمس بدهکار نیست لازم نیست خمس آن داده شود.

س: اگر خمس جنس و یا مالی را یک بار بدهیم آیا پس از گذشت سال بر آن دوباره باید خمس آن را بدهیم ؟

ج: خیر، مگر این که آن جنس رشد کرده یا قیمت آن افزایش یافته باشد و آن را فروخته باشیم که در این صورت فقط باید خمس مقداری را که افزایش یافته اگر از مخارج سال زیاد بیاید پرداخت نماییم.

س: اگر کودک نابالغ سرمایه ای داشته باشد و از آن سودی بدست آید آیا باید خمس آن را بپردازد؟

ج: بنابر احتیاط واجب بعد از بالغ شدن باید خمس آن را بدهد.

2 - معدن:

اگر کسی از معادن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت و سایر معادن چیزی استخراج کند بنابر احتیاط واجب در صورتی که قیمت آن پیش از کم نمودن هزینه های استخراج صد و پنج مثقال معمولی نقره سکه دار و یا پانزده مثقال معمولی طلای سکه دار باشد پس از کم نمودن مخارج استخراج، خمس باقیمانده را باید بپردازد.

ناوبری کتاب