صفحه ۲۹۶

س: اگر روزه دار در روز بخوابد و در خواب محتلم شود آیا واجب است فورا غسل نماید؟

ج: خیر واجب نیست، اگر چه بهتر است غسل نماید.

8 - قی کردن:

چنانچه روزه دار از روی عمد استفراغ (قی) نماید روزه اش باطل می‎گردد و اگر این کار از روی اشتباه یا بدون اختیار باشد مانعی ندارد ولی باید چیزی را که در دهانش آمده بیرون بریزد و از فرو بردن آن خودداری نماید. و اگر روزه دار می‎داند که به واسطه آروغ زدن چیزی از گلوی او خارج می‎شود نباید از روی عمد آروغ بزند.

9 - اماله کردن:

روزه دار نباید در حال روزه بدون عذر از راه مخرج چیز روانی را وارد بدن نماید، و اگر این کار که به آن "اماله" گویند برای مداوا و درمان باشد اشکال ندارد ولی روزه اش باطل می‎شود و قضای آن را باید بگیرد.

کفاره روزه

اگر کسی از روی عمد و بدون داشتن عذر روزه ماه رمضان را نگیرد یا آن را باطل نماید، علاوه بر قضای آن باید یکی از کارهای زیر که به آن "کفاره روزه" می‎گویند را نیز انجام دهد:

الف - گرفتن شصت روزه به طوری که سی و یک روز آن پی در پی باشد.

ب - سیر کردن شصت فقیر یا دادن 750 گرم طعام که به آن یک "مد" گویند به هر کدام از آنها، ناگفته نماند انسان نمی تواند بابت کفاره خویش به یک فقیر بیشتر از مقدار گفته شده بدهد یا یک فقیر را بیش از یک مرتبه سیر نماید.

ج - آزاد کردن یک برده در راه خدا که امروزه دیگر این امر منتفی است.

توجه: هرگاه روزه دار با چیز حرامی مثل شراب و یا با کار حرامی مثل زنا روزه خود را باطل نماید و یا دروغی را به خدا و یا معصومین (ع) نسبت دهد باید علاوه بر قضای آن "کفاره جمع" هم بدهد یعنی هم شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را سیر نماید و هم یک برده را در صورت موجودبودن آزاد نماید.

ناوبری کتاب