صفحه ۲۹۵

س: اگر بی اختیار در آب بیفتد یا از روی فراموشی سر خود را زیر آب نماید روزه اش چطور است ؟

ج: روزه اش باطل نمی شود ولی وقتی یادش آمد باید فورا سر را از زیر آب بیرون آورد.

س: غسل ارتماسی که در آن تمام بدن یکباره زیر آب می‎رود در هنگام روزه چه حکمی دارد؟

ج: اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی نماید، روزه و غسلش صحیح است، ولی اگر بداند که روزه است و از روی عمد به نیت غسل زیر آب رود، در صورتی که در ماه مبارک رمضان باشد، روزه و غسل او باطل است و اگر روزه او مستحبی یا روزه واجبی که وقت آن وسعت دارد باشد، غسل او صحیح است ولی بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است.

س: رفتن زیر لوله های بزرگ یا آبشار آیا باعث باطل شدن روزه می‎گردد؟

ج: اگر آب آنها طوری باشد که یکباره تمام سر را می‎پوشاند اشکال دارد.

7 - باقی ماندن بر جنابت یا حیض یا نفاس تا اذان صبح :

در صورتی که در روزه ماه مبارک رمضان و یا قضای آن، بلکه بنابر احتیاط واجب در هر روزه واجب دیگر، انسانی که "جنب" است یا زنی که از خون حیض یا نفاس پاک گردیده است، از روی عمد تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید، روزه او باطل می‎شود.

س: اگر شخصی در ماه مبارک رمضان بعد از اذان صبح از خواب بیدار شد و دید که در خواب محتلم شده یعنی از او منی بیرون آمده، آیا روزه آن روزش صحیح است ؟

ج: بله صحیح است.

س: اگر کسی در حال روزه به جنازه انسانی دست بگذارد، آیا روزه اش باطل می‎شود؟

ج: خیر، و همچنین اگر برای تماس با میت غسل نکند روزه اش باطل نمی شود ولی برای نماز باید غسل مس میت نماید.

ناوبری کتاب