صفحه ۲۹۳

1 - خوردن و آشامیدن:

اگر روزه دار از روی عمد چیزی بخورد و یا بیاشامد کم باشد یا زیاد، روزه او باطل می‎شود؛ چه خوردن یا آشامیدن آن چیز معمول و متعارف باشد مثل آب و نان و یا متعارف نباشد مثل خاک، پس اگر از روی فراموشی چیزی را بخورد یا بیاشامد روزه اش باطل نمی شود چه روزه او واجب باشد یا مستحب.

س: تزریق آمپول در هنگام روزه چه حکمی دارد؟

ج: تزریق آمپولی که برای بی حس کردن عضوی از بدن به کار می‎رود اشکال ندارد، ولی بنابر احتیاط واجب باید از تزریق آمپولهای تقویتی، دارویی و انواع سرم ها خودداری نمود.

س: آیا فرو بردن اخلاط سر و سینه روزه را باطل می‎کند؟

ج: اگر به فضای دهان نرسیده باشد فرو بردن آن اشکالی ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شده باشد نباید آن را فرو برد.

س: فرو بردن آب دهان در هنگام روزه چطور است ؟

ج: اشکال ندارد هر چند که به خاطر تصور ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد.

س: شخصی که می‎داند روزه برایش ضرر داشته و خطرناک است آیا می‎تواند روزه بگیرد؟

ج: خیر نمی تواند و اگر روزه گرفت روزه اش باطل است و باید قضای آن را بجا آورد.

2 - جماع:

نزدیکی و آمیزش دو انسان با یکدیگر روزه را باطل می‎نماید، اگر چه به اندازه ختنه گاه داخل شده و منی هم بیرون نیاید.

3 - استمناء:

اگر روزه دار با خود کاری نماید که منی از او بیرون آید علاوه بر این که کار حرامی انجام داده است روزه اش نیز باطل می‎شود، ولی اگر در خواب از او منی بیرون آید و در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، لازم نیست از بیرون آمدن منی جلوگیری نماید.

ناوبری کتاب