صفحه ۲۹۰

فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن
وگر خورد چو بهائم بهائم: حیوانات. بیوفتد چو جمادجماد: اشیاء بی جان.
مراد هر که برآری مطیع امر تو گشت
خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مرادگلستان سعدی، باب هفتم تأثیر تربیت، حکایت 18، ص 244.

2 - اثر دیگر روزه آموزش مساوات و برابری در میان افراد اجتماع است، با انجام این دستور مذهبی افراد ثروتمند وضع گرسنگان و محرومان اجتماع را به طور عینی و حسی درک می‎نمایند؛ امام صادق (ع) در پاسخ "هشام بن حکم" که از حضرت علت واجب شدن روزه را سؤال نموده بود این گونه می‎فرماید: "خداوند این عمل را واجب نمود تا فقیر و ثروتمند همانند شوند؛ چرا که ثروتمند طعم گرسنگی را نچشیده تا بر فقیر ترحم نماید بلکه هر چیزی را که اراده می‎کرده برایش مهیا بوده است، پس خداوند اراده کرد تا بین بندگانش تساوی برقرار شده و ثروتمند طعم گرسنگی و رنج را چشیده و بر انسان ضعیف و گرسنه عطوفت و ترحم نماید." وسائل الشیعه، باب 1 از ابواب وجوب روزه، حدیث 1، جلد 10، ص 7.

3 - روزه نقش بسزایی در سلامتی جسم انسان دارد، پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: "صوموا تصحوا" نهج الفصاحه، ص 393، حدیث 1854. یعنی: "روزه بگیرید تا تندرست بمانید".

عامل بسیاری از بیماری ها زیاده روی در خوردن غذاهای مختلف است و چون مواد اضافی، جذب بدن نمی شود به صورت چربیهای اضافی در نقاط مختلف بدن یا به صورت چربی و قند اضافی در خون باقی می‎ماند، این مواد اضافی در لابلای عضلات بدن در واقع لجنزار متعفنی برای پرورش انواع میکروب و بیماریهای عفونی است، بهترین راه مبارزه با این امر خودداری از خوردن غذا و گرفتن روزه است؛ چرا که روزه زباله ها و مواد اضافی و جذب نشده بدن را سوزانده و در واقع بدن را خانه تکانی می‎کند. از طرف دیگر با توجه به این که دستگاه گوارشی از حساسترین

ناوبری کتاب