صفحه ۲۹

اعتقاد به خدا در همه دورانهای گذشته وجود داشته است، و هر فردی به دنبال یافتن پروردگار خویش بوده است، و اصلا بت پرستی خود دلیلی بر وجود اعتقاد به خدا و آفریننده در میان بت پرستان می‎باشد، جز این که آنها در تشخیص پروردگار دچار اشتباه شده اند؛ و برخی از بت پرستان اصلا بت را آفریننده و خالق نمی دانستند و دلیلشان بر پرستش بت آن گونه که قرآن بیان می‎فرماید این بوده که: بتها شفیع و واسطه ای برای آنها در نزد خداوند باشند. سوره یونس (10): آیه 18.

عوامل انکار خداوند

علی: اگر خداخواهی و خداجوئی امری فطری است و در نهاد هر فردی وجود دارد، پس چرا عده ای منکر خدا بوده و به او اعتقاد ندارند؟

استاد: گاهی پرده ای از غفلت روی فطرت انسان کشیده می‎شود و انسان از وجود خدا غافل می‎شود، و گاهی از روی لجاجت و خودخواهی و یا برای رفع تکلیف و مسئولیت از خود منکر خداوند می‎شود، سوره نمل (27): آیه 14. و گاهی وجود خدا و اعتراف به او را با منافع شخصی خود سازگار نمی بیند.

انسانهائی که پرده غفلت فطرتشان را فراگرفته، در برخی موارد که با مشکلات و سختی ها و یا حوادث بزرگ و خطرناک مواجه می‎شوند ناگهان آن پرده از روی فطرتشان کنار رفته و ناخودآگاه متوجه نقطه ای شده و از آن جایگاه درخواست مدد و یاری می‎کنند؛ اگر خلبان اعلام کند که تا چند لحظه دیگر هواپیما سقوط می‎کند، مسافران هرچه به زمان گفته شده نزدیکتر می‎شوند، بیشتر متوجه نقطه مأنوس و مرموزی می‎شوند که تاکنون از آن غافل بودند، اما همین که خطر رفع شد دوباره غفلت آغاز می‎گردد و به تعبیر قرآن کریم: "وقتی در کشتی سوار می‎شوند با اخلاص تمام خدا را می‎خوانند، ولی وقتی خدا آنها را نجات داد و به ساحل رسیدند دوباره مشرک می‎گردند." سوره عنکبوت (29): آیه 65.

ناوبری کتاب