صفحه ۲۸۵

2 - رساندن جایی از بدن به خط قرآن و اسامی خداوند بدون طهارت حرام است.

3 - شایسته است انسان به قرآنی که خوانده می‎شود گوش داده، از صحبت کردن با دیگران پرهیز نماید بلکه اگر صحبت کردن باعث بی احترامی به قرآن باشد جایز نمی باشد؛ ولی اگر کسی از انسان در آن حال چیزی بپرسد می‎تواند جواب آن را بدهد.

پرسش و پاسخ

س: قرار دادن قرآن بر روی چیزهای نجس مثل خون و مردار چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که این کار بی احترامی به قرآن حساب شود حرام است گرچه آن نجاست خشک باشد و به قرآن سرایت نکند، و برداشتن قرآن از روی آن نجاست واجب می‎باشد.

س: آیا دادن قرآن به دست افراد کافر و اهل کتاب مثل مسیحی و یهودی جایز است ؟

ج: در صورتی که قرآن در معرض نجس شدن و بی احترامی نباشد، به امید هدایت ایشان و به منظور مطالعه و بررسی روی آیات آن اگر واقعا بخواهند از آن استفاده کنند مانعی ندارد.

س: آیا نوشتن آیات قرآن و نامهای خداوند در حالی که انسان بی وضوست اشکال دارد؟

ج: در صورتی که جایی از بدنش در هنگام نوشتن با آنها تماس پیدا نکند اشکالی ندارد.

س: آیا انسان می‎تواند بدون وضو بر روی نوارهایی که قرآن بر آنها ضبط شده است دست بگذارد؟

ج: مانعی ندارد، ولی بی احترامی به آن جایز نیست و همچنین لمس گردها و خاکریزه هایی که هنگام نوشتن آیات قرآن بر تخته سیاه و مانند آن بر زمین می‎ریزد بدون وضو اشکال ندارد.

ناوبری کتاب