صفحه ۲۸۳

6 - زیاد رفتن به مسجد و رفتن به مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب است.

7 - از انداختن آب دهان یا بینی یا اخلاط سینه در مسجد پرهیز گردد.

8 - از خوابیدن در مسجد چنانچه انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به کارهای دنیا و بلند کردن صدا به جز برای اذان که کارهای مکروهی هستند خودداری گردد.

9 - در مسجد مشغول کار صنعتی شدن مثل بافندگی و غیره مکروه است.

10 - خواندن شعری که در آن نصیحت و پندی نباشد در مسجد مکروه است.

پرسش و پاسخ

س: اگر وقت نماز فرا رسیده و از طرف دیگر گوشه ای از مسجد هم نجس شده آیا نمازگزار می‎تواند اول نماز خود را بخواند؟

ج: اگر وقت نماز تنگ نباشد و وسعت دارد باید اول مسجد را پاک نماید.

س: نجس کردن حرم پیامبراکرم (ص) و امامان (ع) چگونه است ؟

ج: حرام بوده و چنانچه نجس ماندن آن بی احترامی به آن مکانها باشد پاک کردن آن واجب است بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی احترامی هم نباشد آن را تطهیر نمایند.

س: آیا ورود افراد کافر به مساجد جایز است ؟

ج: داخل شدن آنها به مسجد هر چند برای شنیدن مطالب اسلامی باشد اشکال دارد؛ زیرا این افراد علاوه بر کفر معمولا جنب می‎باشند و چنانچه قبلا گفته شد توقف افراد "جنب" در مساجد حرام می‎باشد.

س: آیا کسی می‎تواند جهت نماز برای خود در مسجد با نهادن چیزی بر روی زمین جا بگیرد؟

ج: اگر این کار طول نکشد مثلا امروز برای فردای خود نخواهد جا بگیرد اشکالی ندارد و در این صورت استفاده دیگری از آن مکان جایز نیست. مگر اینکه جماعت برپا شود یا جا برای نمازگزاران تنگ گردد که در این صورت اگر خودش نیاید دیگری می‎تواند بجای او بایستد.

ناوبری کتاب