صفحه ۲۸۱

گفتار بیست و یکم: مسجد و قرآن

مسجد کانون پرستش خداوند

یکی از اهداف خلقت انسان که نقش بسزایی در تکامل و پیشبرد او دارد عبادت و پرستش خداوند حکیم است و نماز یکی از بالاترین نمونه های پرستش خالق هستی است و از طرف دیگر یکی از آرمانهای بلند اسلام اتحاد مسلمانان و همبستگی و پیوستگی بین آنها است و در این میان مسجد مکان مقدسی است که در آن این دو امر مهم به هم پیوسته و گره می‎خورد. مسجد هم کانونی است برای عبادت حضرت حق و هم جایگاهی است برای پیوند مسلمانان. و بدین جهت در قرآن کریم عمران و آباد ساختن مساجد کار افراد مؤمن به خدا و قیامت قلمداد شده است سوره توبه (9):آیه 18..

ولی آنچه امروز بیش از ساختن مساجد دارای اهمیت است، عمران و آبادی معنوی مسجد و پرورش و تربیت افرادی که اهل مسجد و پاسداران و حافظان آن به حساب آیند می‎باشد. مسجد باید کانون و بستری باشد برای هرگونه حرکت سازنده اسلامی در زمینه آگاهی و بیداری مردم و پاکسازی محیط؛ مسجد باید مرکزی گردد برای نوجوانان و جوانان با ایمان که جزو فعالترین قشرهای اجتماع هستند، نه این که تنها مرکز بازنشستگان و پیران و از کار افتادگان شود.

ناوبری کتاب