صفحه ۲۸۰

س: آیا نماز آیات را می‎توان به صورت جماعت خواند؟

ج: بله و کیفیت آن مثل نمازهای شبانه روزی است که به جماعت خوانده می‎شود، حمد و سوره را امام خوانده و سایر ذکرها را نمازگزاران نیز می‎خوانند.

س: در جایی که می‎خواهد یک سوره را به پنج قسمت تقسیم نماید آیا باید قسمت ها با هم مساوی باشند؟

ج: خیر لازم نیست ولی بنابر احتیاط "بسم الله الرحمن الرحیم" را به عنوان یک قسمت قرار ندهد؛ همچنین کمتر از یک آیه را به عنوان یک قسمت قرار ندهد، مگر این که آن مقداری که کمتر از یک آیه است جمله جداگانه و مستقلی باشد.

ناوبری کتاب