صفحه ۲۷۶

نگفته است خودش بگوید و اگر در هر قنوت یک "سبحان الله" یا یک "الحمدلله" هم بگوید کافی است و سپس خود را به امام برساند.

س: اگر مأموم در رکعت دوم نماز عید به امام برسد وظیفه اش چیست ؟

ج: پس از نیت نماز تکبیرة الاحرام می‎گوید و چون امام در رکعت دوم چهار تکبیر و چهار قنوت به جای می‎آورد، بعد از تمام شدن قنوت چهارم امام، قنوت پنجم را به طور مختصر برای خودش خوانده، خود را به امام می‎رساند و رکوع و سجود را با امام بجا آورده و در هنگام تشهد و سلام امام به صورت نیم خیز می‎نشیند و پس از سلام امام برخاسته و رکعت دوم را خودش به تنهایی بجا می‎آورد.

ناوبری کتاب