صفحه ۲۷۴

س: آیا کسانی که در نماز جمعه حاضر نشوند باید قضای آن را بجا آورند؟

ج: نماز جمعه قضا ندارد و چنانچه کسی آن را ترک نماید باید به جای آن نماز ظهر بخواند.

س: اگر کسی نتواند خود را برای گوش دادن خطبه ها برساند و بعد از تمام شدن خطبه ها به نماز جمعه حاضر شود آیا می‎تواند نماز جمعه را به امام اقتدا کند؟

ج: بله می‎تواند، بلکه اگر کسی در رکعت دوم امام هم برسد می‎تواند اقتدا نماید و پس از این که امام سلام نماز را داد بلند شده و رکعت دوم نماز را برای خودش بخواند.

س: وظیفه نمازگزاران در هنگام خطبه خواندن امام چیست ؟

ج: بنابر احتیاط واجب افراد حاضر باید به خطبه ها گوش داده و سکوت را رعایت نموده و از خواندن نمازهای مستحبی نیز بپرهیزند. همچنین بنابر احتیاط نمازگزاران به طرف امام نشسته و مثل حال نماز باشند و به راست و چپ و پشت سر نگاه نکنند و جابجا نشوند. ولی بعد از پایان خطبه ها صحبت کردن و جابجا شدن و نگاه به چپ و راست مانعی ندارد.

نماز عید فطر و قربان

اگر فراهم کردن شرایط نماز عید "فطر و قربان" نیز در زمان غیبت امام عصر(عج) مقدور باشد باید بنابر احتیاط واجب برپا گشته و افراد واجد شرایط نیز چنانچه عذر شرعی ندارند در آن شرکت کنند، ولی افرادی که واجب نبود به نماز جمعه حاضر شوند در نماز عید نیز حضورشان واجب نیست.

شرایط نماز عید نیز مانند شرایط نماز جمعه است با این تفاوت که خطبه های نماز جمعه قبل از نماز خوانده می‎شود ولی خطبه های نماز عید بعد از نماز خوانده می‎شود.

کیفیت نماز عید

نماز عید فطر و قربان دو رکعت است و در رکعت اول پس از تکبیرة الاحرام و قرائت حمد و سوره پنج تکبیر گفته می‎شود که پس از هر تکبیری قنوت

ناوبری کتاب