صفحه ۲۷۳

3 - قبل از نماز توسط امام جمعه دو خطبه باید خوانده شود که بنابر احتیاط واجب هر یک از دو خطبه باید شامل حمد و ثنای خدا و درود و صلوات بر پیامبر و خاندانش بوده و در هر خطبه یک سوره کامل خوانده شود و مردم به تقوی و پرهیزکاری دعوت شوند و شایسته است در خطبه ها به مسایل اجتماعی، سیاسی، مصالح مسلمانان و نیازهای مادی و معنوی آنان پرداخته شود و از سخنان بیهوده و خسته کننده و تکراری پرهیز شود.

4 - بین دو محلی که نماز جمعه برپا می‎شود حداقل یک فرسخ شرعی - حدود پنج هزار و هفتصد و پنجاه متر - فاصله باشد.

5 - امام جمعه باید بالغ، عاقل، مرد، مؤمن و عادل باشد و توانایی خواندن خطبه ها را در حال ایستاده داشته باشد و بنابر احتیاط واجب از طرف مجتهد دارای شرایط حاکمیت منصوب شده باشد و شایسته است وی مردی مخلص، شجاع، قاطع، باوقار، سخنور، دارای فصاحت و بلاغت و آشنا به اوضاع جهان اسلام و مصالح اسلام و مسلمانان باشد.

در صورت نبود شرایط گفته شده نه تنها نماز جمعه واجب نیست بلکه صحیح هم نمی باشد.

پرسش و پاسخ

س: اگر نماز جمعه ای با شرایط گفته شده برپا گردد، آیا انسان می‎تواند قبل از تمام شدن نماز جمعه نماز ظهر را به طور فرادی برای خودش بخواند؟

ج: صحیح بودن نماز ظهری که قبل از تمام شدن نماز جمعه واجد شرایط خوانده می‎شود محل اشکال است.

س: آیا بر همه افراد حضور در نماز جمعه واجب است ؟

ج: خیر، حاضر شدن به نماز جمعه بر پیران سالخورده، زنان، بیماران، نابینایان، مسافران، کسانی که بیش از دو فرسخ از محل برگزاری نماز جمعه فاصله دارند، کسانی که حاضر شدن آنها در نماز جمعه با دشواری و سختی همراه است و نیز هنگام بارش برف و باران واجب نیست، ولی اگر افراد گفته شده در نماز جمعه حاضر گردند نمازشان صحیح بوده و جای نماز ظهر آنان قبول است.

ناوبری کتاب