صفحه ۲۷۲

3 - تجدید روح ایمان و نشاط معنوی برای توده مردم.

4 - همیاری و همکاری برای حل مشکلات عمومی جامعه.

به خاطر عظمت این گردهمایی هفتگی نماز جمعه همیشه به عنوان یک اهرم نیرومند سیاسی در دست حکومتها بوده است، منتها حکومتهای حق و عدل چون حکومت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) از آن بهترین بهره برداریها را برای پیشبرد اسلام و مسلمانان نموده اند و حکومتهای ستمگر از آن برای تحکیم پایه های قدرت خویش سوء استفاده می‎نمایند.

کیفیت بجا آوردن نماز جمعه

نماز جمعه همانند نماز صبح دو رکعت است و به جای نماز ظهر جمعه خوانده می‎شود با این تفاوت که قبل از شروع نماز امام جمعه دو خطبه می‎خواند و در هر رکعت نماز جمعه یک قنوت به جا آورده می‎شود؛ در رکعت اول پیش از رفتن به رکوع و در رکعت دوم پس از برخاستن از رکوع، و مستحب شدید است که در رکعت اول آن پس از خواندن سوره حمد، سوره "جمعه" و در رکعت دوم آن پس از خواندن سوره حمد، سوره "منافقین" خوانده شود.

شرایط نماز جمعه

در صورت فراهم گشتن شرایط نماز جمعه در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) بنابر احتیاط برپا نمودن آن واجب است و در این صورت بنابر احتیاط واجب حضور در آن برای افرادی که دارای شرایط هستند واجب بوده و نباید بدون عذر شرعی آن را ترک نمایند.

در نماز جمعه علاوه بر شرایطی که برای صحیح بودن نماز در گفتارهای گذشته به آن اشاره شد شرایط دیگری هم وجود دارد که عبارتند از:

1 - نماز جمعه حتما باید به جماعت خوانده شود.

2 - تعداد نمازگزاران با خود امام جمعه باید لااقل هفت نفر مرد بالغ و عاقل و بنابر احتیاط واجب غیر مسافر باشد، و در صورتی که مجموع امام جمعه و مأموم پنج نفر هم باشند نماز صحیح است ولی واجب نیست.

ناوبری کتاب