صفحه ۲۷۱

گفتار نوزدهم: نماز جمعه، عید فطر و عید قربان

نماز جمعه

نماز جمعه یک عبادت بزرگ دسته جمعی است و اثر عمومی عبادات را که شستن دل از آلودگیهای گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب و توجه به سوی معبود است دارا می‎باشد، بخصوص این که دارای دو خطبه و سخنرانی است که مشتمل بر انواع اندرزها و سفارش به تقوی و پرهیزگاری است؛ علاوه بر آن از نظر اجتماعی و سیاسی یک گردهمایی بزرگ هفتگی است که بعد از گردهمایی بزرگ حج - که هر سال تشکیل می‎گردد - قرار دارد، و به همین جهت در سخنی از پیامبراکرم (ص) آمده است: "بر تو باد به نماز جمعه که آن حج فقرا و مستمندان است". وسایل الشیعه، باب 1 از ابواب نماز جمعه، حدیث 17، جلد 7، ص 300

در اهمیت این عبادت سخنهای فراوانی از پیشوایان دینی (ع) رسیده است و یک سوره قرآن به نام "جمعه" نامگذاری شده که در آن افراد مؤمن به شرکت در نماز جمعه فرا خوانده شده اند. این اجتماع پرشکوه در صورتی که درست و همراه با شرایط آن برگزار گردد می‎تواند منشاء آثار و برکات زیر گردد:

1 - آگاهی بخشیدن به مردم در زمینه معارف اسلامی و رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی.

2 - ایجاد همبستگی و اتحاد هر چه بیشتر در میان صفوف مسلمانان به گونه ای که دشمنان را به وحشت اندازد.

ناوبری کتاب