صفحه ۲۶۵

گفتار هجدهم: نماز جماعت

یکی از مسائل مهم در اسلام اتحاد جامعه اسلامی و وحدت و هم دلی مسلمانان با یکدیگر است که برای انجام این امر مهم برنامه های ویژه ای در اسلام در نظر گرفته شده است که یکی از آنها برگزاری نماز جماعت است و در روایات و احادیث بسیاری که از معصومین (ع) وارد شده به اهمیت این مسئله گوشزد گردیده است تا جایی که در برخی از این سخنان آمده است: "هر کس بدون عذر و از روی بی اعتنایی نماز جماعت و اجتماع مؤمنین را ترک نماید نمازی برایش نخواهد بود.وسائل الشیعه، باب 1 از ابواب نماز جماعت، حدیث 2، جلد 8، ص 285"

مسائل زیر بیانگر گوشه ای از عظمت و اهمیت نماز جماعت است:

1 - مستحب است نمازهای شبانه روزی و نماز میت و نماز آیات را به جماعت بخوانند و در نمازهای شبانه روزی به ویژه نمازهای صبح، مغرب و عشا مخصوصا برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان را می‎شنود بیشتر سفارش شده است.

2 - اگرچه مستحب است نمازگزار نماز را در اول وقت بخواند و هر چه به اول وقت نزدیکتر باشد بهتر است ولی هرگاه نماز جماعت دیرتر از اول وقت برپا می‎گردد مستحب است مردم صبر کنند و نماز خود را به جماعت بخوانند.

3 - نماز جماعتی که مختصر خوانده شود از نماز فرادایی که آن را طول دهند بهتر است.

ناوبری کتاب