صفحه ۲۵۵

گفتار شانزدهم: نماز مسافر

مسافر با شرایطی که ذکر می‎شود باید نمازهای "ظهر"، "عصر" و "عشا" را شکسته یعنی دو رکعتی بجا آورد و روزه نیز از او صحیح نخواهد بود و این تخفیف چنانکه از احادیثی که اهل سنت و شیعه نقل نموده اند بر می‎آید نوعی صدقه است از جانب خداوند بر بندگانش صحیح مسلم، اوایل کتاب نماز مسافر، ج 5، ص 196، بلکه در روایتی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که ایشان فرمودند: "خداوند از روی کرامت هدیه ای به من و امتم ارزانی داشته است که به هیچ یک از امتهای سابق نداده است. گفته شد: آن هدیه چیست ای رسول خدا؟ فرمود: افطار روزه در مسافرت و کوتاه کردن و شکستن نماز، پس هر که به چنین دستوری عمل نکند در حقیقت دست رد بر هدیه خداوند زده است." وسایل الشیعه، باب 22 از ابواب نماز مسافر، حدیث 7، جلد 8، ص 519

در برخی از روایات حکمت این تخفیف نوعی رحمت از جانب خداوند و مهربانی در حق بندگان شمرده شده است؛ چرا که سفر همراه با رنج و مشقت بوده و مسافر در سفر به فکر پیدا کردن جا و اقامت در آنجا می‎باشد و برای این که وی بتواند به امور زندگی و معیشتی خود در سفر بپردازد خداوند چنین حکمی را بیان نموده است. همان مصدر، حدیث 12

ناوبری کتاب