صفحه ۲۵۴

ولی بهتر بلکه احتیاط آن است که بگوید:

"بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته"

آنگاه سر از سجده اول برداشته و بار دیگر به همین کیفیت سجده دوم را بجا آورده و پس از آن تشهد را خوانده آن گاه فقط سلام آخر نماز را می‎گوید.

ناگفته نماند که اگر سجده سهو واجب را از روی عمد انجام ندهد گناه کرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و همچنین اگر از روی فراموشی آن را به جا نیاورد هر وقت متوجه شود باید آن را انجام دهد اگر چه چندین روز از وقت آن گذشته باشد و اگر مثلا در وسط یکی از نمازهای بعدی یادش آمد باید پس از تمام شدن آن نماز فورا آن را به جا آورد.

موارد سجده سهو

به پاره ای از جاهایی که باید سجده سهو بجا آورده شود در بیان احکام شک اشاره گردید ولی در برخی موارد دیگر نیز بنابر احتیاط واجب باید دو سجده سهو بجا آورده شود که عبارتند از:

1 - نمازگزار در بین نماز از روی اشتباه حرف بزند.

2 - از روی اشتباه جایی که نباید سلام داد سلام دهد مثلا بعد از رکعت اول.

3 - یک سجده را در نماز فراموش کند که پس از انجام قضای آن بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورده می‎شود.

4 - جایی که باید بنشیند از روی اشتباه بایستد، یا جایی که باید بایستد از روی اشتباه بنشیند.

5 - از روی اشتباه چیزی که رکن نیست به نماز اضافه یا از آن کم نماید.

ناوبری کتاب