صفحه ۲۴۸

وسیله سواری ارزان قیمت سلام نمایند به دست می‎آید که این دستور نوعی مبارزه با تکبر و خودبزرگ بینی ناشی از ثروت است ولی متأسفانه به جای عمل به این سفارش و دستور ارزشمند امروز در جهان دیده می‎شود که تحیت و سلام کردن به عنوان وظیفه انسانهای فقیر نسبت به افراد پولدار و قدرتمند در آمده و سلام کردن شکلی از استعمار و بندگی دیگران به خود گرفته است.

در زندگی پیامبراکرم (ص) می‎خوانیم که حضرت حتی به کودکان نیز سلام می‎کرد. و اگر در پاره ای از احادیث مشاهده می‎شود که گفته شده افراد کم سن و سال به بزرگترها سلام کنند برای رعایت احترام و بزرگداشت افراد بزرگسال است.

ناوبری کتاب