صفحه ۲۴۰

"اللهم صل علی محمد و آل محمد": خداوندا ! بر محمد و آل محمد(ص) درود و رحمت فرست.

مستحب است در حال تشهد نمازگزار بر ران چپ نشسته و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد و همچنین دستها را بر رانهاگذاشته و انگشتها را به یکدیگر چسبانده و به دامان خود نگاه کند. و پیش از تشهد بگوید: "الحمدلله" یا بگوید: "بسم الله و بالله والحمدلله و خیرالاسماء لله"

10 - پس اگر نماز او دو رکعتی است نمازگزار در حالی که نشسته و بدنش آرام است به روش زیر سلام داده و نماز را تمام کند:

ابتدا مستحب است بگوید:

"السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته": سلام بر تو ای پیامبر! و رحمت و برکات خدا بر تو باد.

پس از آن واجب است بگوید:

"السلام علینا و علی عبادالله الصالحین": سلام بر ما نمازگزاران و بر تمام بندگان خوب و شایسته خداوند.

یا بگوید:

"السلام علیکم و رحمة الله و برکاته": سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.

ولی احتیاط مستحب آن است که اگر سلام دوم را گفت، سلام سوم را هم بگوید.

11 - و اگر نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی باشد پس از تمام شدن تشهد مستحب است بگوید:

"و تقبل شفاعته و ارفع درجته": خداوندا! قبول کن شفاعت پیامبر را و درجه آن حضرت را نزد خود بالا ببر.

سپس برخاسته و در رکعت سوم یا یک سوره حمد می‎خواند و یا سه مرتبه "تسبیحات اربعه" به صورت زیر می‎گوید:

"سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر": پاک و منزه است خداوند و حمد و ستایش مخصوص اوست و خدایی سزاوار پرستش جز او نیست و او بزرگتر است از این که بتوان او را توصیف کرد.

ناوبری کتاب