صفحه ۲۳۹

برخاستن برای رکعت دوم مستحب است بگوید: "بحول الله و قوته اقوم واقعد": به یاری خدای متعال و قوت او برمی خیزم و می‎نشینم.

سپس نمازگزار در رکعت دوم نیز مانند رکعت اول حمد و سوره را می‎خواند.

8 - پس از خواندن حمد و سوره رکعت دوم مستحب است نمازگزار قبل از رفتن به رکوع "قنوت" بخواند، و آن این است که دستها را بلند کرده و به امید ثواب کف دو دست را در کنار هم برابر صورت به سوی آسمان گرفته و به جز انگشت شست بقیه انگشتها را به هم چسبانده و به کف دستها نگاه کرده، آنگاه هر ذکری را اگر چه یک مرتبه "سبحان الله" باشد می‎خواند؛ و مستحب است ذکر قنوت را بلند بگوید،مگر در نماز جماعت که اگر امام جماعت صدای او را بشنود بلند خواندن آن مستحب نیست.

بهتر است در قنوت این دعا را بخواند:

"لا اله الا الله الحلیم الکریم": هیچ خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدای بی همتایی که دارای حلم و بردباری و کرم و بزرگواری است.

"لا اله الا الله العلی العظیم": هیچ خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدای بی همتایی که بلند مرتبه و بزرگ است.

"سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع": پاک و منزه است خداوندی که پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمین است.

"و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم": و پروردگار هر چیزی که در آسمانها و زمین ها و آنچه که بین آنهاست و پروردگار عرش بزرگ می‎باشد.

"والحمدلله رب العالمین": و حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش دهنده تمام موجودات است. سپس بعد از تمام شدن قنوت به رکوع رفته و بعد از آن دو سجده بجا می‎آورد.

9 - نمازگزار پس از انجام دو سجده رکعت دوم باید تشهد را به ترتیب زیر بخواند:

"اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له": شهادت می‎دهم که سزاوار پرستش نیست مگر خدایی که یگانه است و شریک ندارد.

"و اشهد ان محمدا عبده و رسوله": و گواهی می‎دهم که محمد بنده خدا و فرستاده اوست.

ناوبری کتاب