صفحه ۲۳۷

گفتار سیزدهم: ترتیب و ترجمه نماز

در اینجا چگونگی انجام نمازهای شبانه روزی را با هم مرور می‎نماییم:

1 - پس از گرفتن وضو و رعایت شرایط گفته شده برای لباس و مکان نمازگزار به طرف قبله ایستاده و نماز مورد نظر را نیت می‎نماییم، مثلا قصد می‎کنیم: "نماز صبح به جا می‎آورم برای تقرب به سوی خدا".

2 - سپس در حالی که بدن آرام و بی حرکت است تکبیرة الاحرام یعنی "الله اکبر" می‎گوییم.

3 - بعد از آن سوره حمد را به ترتیب زیر می‎خوانیم:

"بسم الله الرحمن الرحیم": به نام خداوند بخشنده مهربان.

"الحمدلله رب العالمین": حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پرورش دهنده همه موجودات است.

"الرحمن الرحیم": او که بخشنده و مهربان است.

"مالک یوم الدین": صاحب اختیار روز قیامت است.

"ایاک نعبد و ایاک نستعین": فقط تو را پرستش نموده و تنها از تو کمک می‎جوییم.

"اهدنا الصراط المستقیم": خداوندا! ما را به راه راست هدایت نما.

"صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین": راه کسانی که به آنها نعمت دادی، نه آنان که بر ایشان غضب نموده و نه راه گمراهان.

ناوبری کتاب