صفحه ۲۳۲

2 - در رکعت اول پیش از خواندن حمد بگوید:

"اعوذ بالله من الشیطان الرجیم"

3 - اگر نماز را به جماعت می‎خواند بعد از تمام شدن حمد امام و اگر به طور فرادی و تنها می‎خواند پس از تمام شدن حمد بگوید:

"الحمدلله رب العالمین"

4 - در رکعت اول یا دوم در صورتی که سوره توحید خوانده، بعد از آن یک یا دو یا سه مرتبه بگوید:

"کذلک الله ربی" یا "کذلک الله ربنا"

5 - در رکعت سوم و چهارم پس از خواندن تسبیحات اربعه از خداوند طلب بخشش و استغفار نماید مثلا بگوید:

"استغفرالله ربی و اتوب الیه"

پرسش و پاسخ

س: آیا نمازگزار می‎تواند بعد از خواندن سوره حمد به جای یک سوره چند سوره بخواند؟

ج: در نمازهای مستحبی اشکال ندارد، ولی در نماز واجب خواندن چند سوره مکروه است، بلکه احتیاط آن است که بیش از یک سوره خوانده نشود.

س: آیا می‎توانیم سوره ای را که پس از حمد در حال قرائت آن هستیم رها کرده و سوره دیگری را بخوانیم ؟

ج: اگر بعد از حمد شروع به خواندن سوره توحید (اخلاص) یا سوره کافرون نموده ایم دیگر نمی توانیم آن را رها نموده و سوره دیگری را آغاز کنیم مگر این که ناچار باشیم یا وقت نماز تنگ باشد ولی اگر سوره دیگری غیر از این دو سوره را شروع نموده ایم تا هنگامی که به وسط سوره نرسیده ایم می‎توانیم آن را رها کرده و سوره دیگری بخوانیم.

س: آیا نمازگزار می‎تواند بعد از حمد یکی از دو سوره "قریش" یا "انشراح" را بخواند؟

ناوبری کتاب