صفحه ۲۱۱

گفتار نهم: لباس و مکان نمازگزار

شرایطی که اسلام برای لباس و همچنین مکان نمازگزار بیان کرده است به خوبی نشان می‎دهد که دین چقدر نسبت به مسئله رعایت نظافت و همچنین احترام به حقوق انسانها اهمیت قائل است تا جایی که اگر یک نخ و یا یک دگمه لباس نمازگزار مال غصبی و حرام باشد نماز با آن باطل است و به راستی اگر نماز با آن شرایطی که برای آن بیان شده به جای آورده شود، دیگر فساد و ظلمی در میان مسلمانها وجود نخواهد داشت.

شرایط لباس نمازگزار

1 - اگر نمازگزار مرد است لباس او باید طوری باشد که هنگام خواندن نماز عورت او را بپوشاند، گرچه کسی او را نمی بیند، و بهتر است از ناف تا زانو را نیز بپوشاند. و اگر نمازگزار زن است باید لباس او به گونه ای باشد که تمام بدن او را بپوشاند، گرچه پوشاندن صورت به اندازه ای که در وضو شسته می‎شود و دست تا مچ و پا تا مچ لازم نیست ولی برای آن که زن یقین نماید که مقدار واجب را پوشانده است باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

2 - لباس نمازگزار باید پاک باشد، پس نمازی که از روی عمد با لباس نجس خوانده شود باطل است.

ناوبری کتاب