صفحه ۲۱

گفتار اول: اصول دین و تقویت باورهای دینی

استاد: گفتگوی امروز ما درباره اصول و پایه های اعتقادی یک فرد مسلمان است، در جلسه قبل گفتیم یکی از مراحل و مراتبی که در انسان وجود دارد مرحله تفکر و اندیشه اوست و این که انسان موجودی است دارای فکر و خرد. او با خود می‎اندیشد من که هستم ؟ چرا به دنیا آمده ام ؟ آفریننده این جهان کیست ؟ جهان به کدام سو می‎رود؟ عاقبت امر من چه می‎شود؟ آیا انسان بیهوده آفریده شده است ؟ آیا من در این جهان وظیفه و تکلیفی ندارم ؟

نه شکوفه ای، نه برگی، نه ثمر، نه سایه دارم
همه حیرتم که دهقان ز چه روی کشت ما را

تا وقتی پاسخ قانع کننده ای برای سؤالاتش پیدا نکند متحیر و سرگردان است. هر مسلک و مذهبی خواه ناخواه دارای نوعی نگرش و بینش درباره هستی است که این نوع برداشت و طرز تفکری که درباره جهان و هستی عرضه می‎دارد تکیه گاه فکری آن مکتب به شمار می‎رود و در اصطلاح به آن "جهان بینی" می‎گویند؛ در هر مذهب و آئینی مطالبی بنیادی و ریشه ای وجود دارد که خمیرمایه و رکن اصلی آن مذهب به شمار می‎رود و با فروریختن آن پایه ها اصل آن مذهب نیز به سقوط کشیده می‎شود. دین اسلام هم دارای مسائلی است بنیادی و ریشه ای که ارکان اصلی این دین به حساب می‎آیند، و بر هر فرد مسلمانی لازم است که نسبت به این اصول

ناوبری کتاب