صفحه ۲۰۸

1 - هشت رکعت از این نماز را باید به نیت "نماز شب" بخوانیم، که البته باید این هشت رکعت را به صورت چهار نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به جا آوریم.

2 - بعد از تمام شدن چهار نماز دو رکعتی، یک نماز دو رکعتی به نیت "نماز شفع" مثل نمازهای قبلی می‎خوانیم.

3 - در آخرین مرحله یک نماز یک رکعتی به نیت "نماز وتر" می‎خوانیم؛ بدین صورت که بعد از نیت حمد و سوره را خوانده بعد از آن قنوت گرفته و در آن به افراد مؤمن نیز دعا می‎نماییم، بعد به رکوع رفته و بعد از آن دو سجده به جا می‎آوریم و سپس با تشهد و سلام نماز را به پایان می‎رسانیم.

لازم به تذکر است که در هر یک از نمازهای گفته شده می‎توان قبل از رکوع رکعت دوم قنوت گرفته و به دعا و راز و نیاز پرداخت؛ ولی قنوت نماز شفع به امید ثواب به جا آورده شود.

وقت این نماز از نیمه شب تا اذان صبح است و بهتر است آن را نزدیک اذان صبح بخوانند.

مسافر و کسی که برای او سخت است این نماز را در این وقت بخواند، می‎تواند آن را در اول شب به جا آورد.

پرسش و پاسخ

س: اگر کسی یقین پیدا کرد که وقت نماز شده است ولی بعد از خواندن نماز متوجه شد که همه نمازش را قبل از وقت خوانده است، نماز خوانده شده چه حکمی دارد؟

ج: باید دوباره نمازش را در وقت بخواند.

س: اگر انسان از روی عمد نماز عصر را قبل از نماز ظهر یا نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند، نماز خوانده شده چگونه است ؟

ج: باطل است.

س: اگر نمازگزار هنگامی که مشغول خواندن نماز ظهر است در بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده است چه کار باید بکند؟

ج: باید آن نماز را رها کرده نماز عصرش را بخواند. و همچنین است اگر در بین

ناوبری کتاب