صفحه ۱۹۶

س: چه کارهایی بر انسان جنب قبل از این که غسل جنابت را انجام دهد حرام است ؟

ج: پنج کار بر او حرام است:

1 - رساندن جایی از بدن به خط قرآن و بنابر احتیاط واجب به نام خدای متعال و همچنین نام پیامبران و امامان (ع) و حضرت زهرا(س) اگر موجب بی احترامی به آنها باشد.

2 - رفتن به "مسجدالحرام" در مکه معظمه و "مسجدالنبی" در مدینه منوره، گرچه بخواهد از یک در داخل شده و بدون توقف از در دیگر خارج شود.

3 - توقف در بقیه مساجد و بنابر احتیاط واجب در حرم امامان (ع)، ولی اگر از یک در وارد شود و بدون توقف از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی داخل شود و بدون توقف برگردد مانعی ندارد.

4 - گذاشتن چیزی در مساجد.

5 - خواندن آیه سجده دار قرآن مجید بلکه بنابر احتیاط واجب خواندن یک حرف از آیاتی که سجده واجب دارد و همچنین خواندن بقیه آیه های سوره ای که سجده واجب دارد نیز حرام است.

س: انجام چه کارهایی بر جنب مکروه و ناپسند است ؟

ج: این کارها عبارتند از:

1 - خوردن، آشامیدن و خوابیدن، ولی اگر قبل از آنها وضو بگیرد مکروه نخواهد بود.

2 - خواندن بیش از هفت آیه از سوره هایی که آیه سجده ندارند.

3 - رساندن جایی از بدن به جلد، حاشیه و میان خطهای قرآن و نیز همراه داشتن قرآن.

4 - حنا یا رنگ بستن به سر و صورت و یا روغن مالی کردن بدن.

س: کدام یک از غسلها جای وضو را هم می‎گیرد و لازم نیست انسان بعد از انجام آن برای نمازش وضو بگیرد؟

ناوبری کتاب