صفحه ۱۹۴

س: اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد که مقداری از بدن را آب فرا نگرفته است چه کند؟

ج: باید دوباره غسل نماید، چه بداند آن مقدار کجا قرار داشته و چه نداند.

س: چه جاهایی نمی توان غسل ارتماسی انجام داد؟

ج: در موارد زیر نمی توان غسل ارتماسی انجام داد:

1 - کسی که روزه واجب معین مثل روزه ماه رمضان گرفته است.

2 - کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است.

3 - کسی که در بدنش زخم یا جراحتی وجود دارد و بر روی آن جبیره قرار داده است که باید غسل ترتیبی به جا آورد و اگر غسل ارتماسی انجام دهد صحیح بودن آن محل اشکال است.

4 - در غسل میت که احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است میت را غسل ارتماسی ندهند.

س: آیا شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود مانند درون بینی، گوش و سوراخ گوشواره در غسل واجب است ؟

ج: خیر، مگر این که سوراخ گوشواره به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود که در این صورت باید آن را شست.

س: آیا در غسل رساندن آب زیر موهای سر و صورت و شستن پوست آنها واجب است ؟

ج: بله، همچنین باید موهای کوتاهی که جزو بدن به حساب می‎آیند شسته شوند، بلکه بنابر احتیاط واجب شستن موهای بلند هم لازم است.

س: آیا شرایطی که برای صحیح بودن وضو گفته شد در غسل هم می‎آید؟

ج: بله، ولی کارهای غسل را لازم نیست پشت سر هم انجام داد، پس می‎توان ابتدا سر و گردن را به قصد غسل شستشو داد و پس از چند ساعت طرف راست و بعد از مدتی طرف چپ را غسل داد به شرط این که در این فاصله کاری که وضو را باطل می‎کند انجام ندهد وگرنه بنابر احتیاط واجب باید غسل را از سر گرفته و برای نماز

ناوبری کتاب