صفحه ۱۹۲

2 - غسل برای توبه و ابراز پشیمانی از گناهان به درگاه خداوند، و همچنین غسل برای خواستن حاجت از خداوند.

3 - غسل برای زیارت خانه خدا و حرم پیغمبر(ص) یا یکی از امامان (ع).

4 - غسل عید مبعث، که در آن حضرت محمد(ص) به پیامبری برگزیده شد.

5 - غسل روز عید غدیر، که در آن روز حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبراکرم (ص) به مردم معرفی شد.

6 - غسل روز عید فطر و عید قربان.

غسل های واجب

غسل های واجب عبارتند از:

1 - "غسل جنابت" که به واسطه بیرون آمدن منی از زن یا مرد در بیداری یا در خواب و نیز به واسطه نزدیکی و آمیزش دو انسان با یکدیگر گرچه منی خارج نشود، برای خواندن نمازهای واجب و مانند آن بر انسان واجب می‎گردد؛ ولی مستحب است انسان برای خارج شدن از حالت جنابت گرچه وقت نماز واجب هم نرسیده و نیز برای نزدیک شدن به خداوند غسل نماید.

2 - "غسل میت" که واجب است مرده انسان مسلمان را پس از پاک کردن آلودگی ظاهری از بدنش سه غسل بدهند، یکی با آب و سدر و دیگری با آب کافور و سومی با آب خالص.

3 - "غسل مس میت" که این غسل بر کسی که با بدن سرد شده مرده ای که هنوز غسلش نداده اند تماس پیدا کند و جایی از بدن خود را به بدن او برساند واجب است.

4 - غسلی که با نذر یا سوگند یا عهد بر انسان واجب شده است، به این صورت که انسان برای رفع گرفتاری یا برای این که کار ناپسندی را ترک نماید و یا کار شایسته ای را انجام دهد نذر یا عهد می‎نماید که غسلی را انجام دهد.

5 - غسلهایی که مربوط به زنان است و عبارتند از: "غسل حیض"، "غسل نفاس" و "غسل استحاضه".

ناوبری کتاب