صفحه ۱۹۱

گفتار ششم: غسل

"غسل" آن است که انسان تمام بدن خود را در زمانهای خاص به قصد تقرب و نزدیک شدن به خداوند شستشو دهد؛ در حقیقت این عمل یک نوع عبادت و پرستش خداوند به حساب می‎آید که اثرات اخلاقی آن قابل انکار نیست، و اگر آن را بدون قصد قربت و اطاعت فرمان خدا انجام دهند باطل خواهد بود؛ به علاوه انجام غسل یک تکلیف اسلامی برای پاک نگه داشتن بدن و رعایت بهداشت در طول زندگی است، زیرا بسیارند کسانی که از نظافت بدن خود غافل شده ولی این حکم اسلامی آنها را وادار نموده تا در زمانهای مختلفی خود را شستشو داده و بدن را پاک نگه دارند.

غسل نیز مانند وضو گاهی واجب است و گاهی مستحب.

غسل های مستحبی

از جمله غسل های مستحبی می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 - غسل جمعه؛ که وقت آن از اذان صبح جمعه تا ظهر آن روز است، و اگر کسی تا این وقت آن را انجام نداد می‎تواند بعدازظهر جمعه نیز بدون نیت ادا و قضا آن را انجام دهد، و اگر در این مدت هم نتوانست آن را انجام دهد می‎تواند روز شنبه آن را قضا نماید، بلکه بالاتر اگر می‎داند که روز جمعه موفق به انجام این غسل نخواهد شد می‎تواند روز پنجشنبه این غسل را انجام دهد.

ناوبری کتاب