صفحه ۱۹۰

س: آیا می‎توان در بین وضو راه رفت، به این صورت که بعد از شستن صورت و دستها چند قدم برداشته و بعد سر و پاها را مسح نمود؟

ج: مانعی ندارد.

س: اگر رنگ جوهر خودکار یا خودنویس و یا رنگ مو در اعضای وضو باشد، آیا وضو بر آنها صحیح نیست ؟

ج: چنانچه رنگ تنها باشد و جسمیت نداشته باشد که مانع از رسیدن آب بر اعضاء وضو شود اشکالی ندارد.

س: اگر کسی وضو داشت و بعد شک کرد وضویش باطل شده است یا نه، حکمش چیست ؟

ج: بنا را بگذارد بر این که وضو دارد؛ اما اگر شک دارد آیا وضو گرفته است یا نه، در اینجا بنا را بگذارد بر این که وضو نگرفته است.

س: کسی که وضو دارد در صورتی که جایی از بدن خود را به بدن انسانی که مرده است برساند، آیا وضویش باطل می‎شود؟

ج: اگر بدن او سرد شده است و هنوز او را غسل نداده اند بنابر احتیاط به واسطه تماس با بدن او وضوی انسان باطل می‎شود؛ البته ناگفته نماند که در این حالت کسی که با مرده تماس پیدا کرده باید غسل "مس میت" را که در مسائل آینده راجع به آن بحث می‎شود انجام دهد.

توضیح یک واژه

پارچه و باندی که با آن زخم را پانسمان می‎کنند و دارویی که روی زخم می‎گذارند و پارچه یا چسب یا پلاستیکی که به طور موقت برای جلوگیری از رسیدن آب به زخم بر آن می‎بندند را "جبیره" گویند. و اگر در اعضای وضو زخمی باشد که روی آن را بسته اند و نمی توان آن را برای وضو باز کرد، در این صورت می‎توان با دست تر به نیت وضو روی آن کشید، که به این وضو در اصطلاح "وضوی جبیره ای" گویند. این گونه وضو دارای احکام متعددی است که علاقه مندان می‎توانند به رساله "توضیح المسائل" رجوع نمایند.

ناوبری کتاب