صفحه ۱۸۹

4 - در صورتی که سوگند یاد کرده یا نذر و یا عهد نموده که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند یا مجبور است چنین کاری را انجام دهد؛ مثل این که قرآن نجس شده و برای آب کشیدن آن ناچار است جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.

چیزهایی که وضو را باطل می‎کند

بیرون آمدن ادرار و مدفوع، خارج شدن باد از مخرج مدفوع، خوابیدنی که بر اثر آن چشم نبیند و گوش نشنود، کاری که عقل را از کار می‎اندازد مثل دیوانگی و بیهوشی و مستی، و به وجود آمدن چیزهایی که باید برای آن غسل کرد چون جنابت، وضو را باطل می‎کند؛ همچنین پدید آمدن حالاتی چون نفاس و حیض و استحاضه در زن باعث باطل شدن وضو می‎گردد.

پرسش و پاسخ

س: اگر پیش از تمام شدن وضو یا بعد از آن یکی از اعضایی را که به عنوان وضو شسته است نجس شود، آیا وضو باطل می‎گردد؟

ج: خیر، فقط باید آن عضو را آب بکشد. همچنین است اگر جاهای دیگر بدن غیر از اعضای وضو نجس باشد؛ بله اگر مخرج ادرار یا مدفوع را آب نکشیده، احتیاط مستحب آن است که اول آن را آب بکشد و سپس وضو بگیرد.

س: آیا لازم است نیت وضو را بر زبان جاری کرده و بگوید: وضو می‎گیرم برای قربت و نزدیکی به خدا؟

ج: نیت وضو و نماز و تیمم و غسل و مانند آن لازم نیست بر زبان جاری شود، بلکه همین قدر که متوجه باشد چه کاری انجام می‎دهد کافی است، به این صورت که مثلا اگر در وسط وضو از او بپرسند چه می‎کنی بگوید من وضو می‎گیرم

س: اگر مشغول شستن عضوی از وضو هستیم ولی به خاطر باد و یا گرمای شدید رطوبت اعضای قبلی خشک گردد، آیا وضو صحیح است ؟

ج: بله، ولی در هر حال بایستی برای مسح سر و پاها رطوبت کافی وجود داشته باشد.

ناوبری کتاب