صفحه ۱۸۷

س: آیا برای مسح سر و یا پا می‎توان به جای حرکت دادن دست بر روی سر یا پا، دست را ثابت نگه داریم و سر یا پا را حرکت دهیم ؟

ج: خیر، صحیح بودن مسح به این گونه، محل اشکال است.

س: آیا بر روی جوراب و یا کفش می‎توان مسح پاها را انجام داد؟

ج: خیر، مگر این که به واسطه سرمای شدید یا ترس از دزد و جانور و دشمن نتوان کفش یا جوراب را بیرون آورد، که در این صورت مسح بر روی آنها اشکالی ندارد.

س: اگر اعضای وضو قبل از وضو تر باشند آیا می‎توان وضو گرفت یا باید اعضاء را ابتدا خشک نمود؟

ج: اگر صورت و دستها خیس باشد مانعی ندارد، اما هنگام مسح باید جای مسح سر و پاها خشک باشد، و اگر به اندازه ای تر باشد که تری دست بر آنها اثر نکند مسح باطل است، اما رطوبت خیلی کم اشکالی ندارد.

س: آیا می‎توان در وضو بعضی از اعضاء مثل صورت را به طریق ارتماسی و بعضی دیگر چون دستها را به طریق ترتیبی انجام داد؟

ج: مانعی ندارد.

شرایط وضو

برای درستی وضو باید شرایط زیر مراعات گردد:

1 - آب وضو پاک باشد؛ پس با آب نجس وضو باطل است.

2 - آب وضو مطلق باشد؛ پس با آب مضاف چون آب هندوانه و گلاب وضو باطل است.

3 - آب وضو غصبی نباشد و به عبارت دیگر مباح باشد، و همچنین بنابراحتیاط واجب مکانی که در آنجا وضو گرفته می‎شود مباح باشد.

4 - ظرفی که از آن وضو می‎گیریم غصبی نبوده و از طلا و نقره ساخته نشده باشد.

5 - اعضای وضو هنگام شستن و مسح کشیدن بنابر احتیاط واجب پاک باشند.

6 - وقت کافی برای وضو وجود داشته باشد؛ و اگر وقت به اندازه ای تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز در خارج وقت خوانده می‎شود باید تیمم نماید.

ناوبری کتاب