صفحه ۱۸

(هل یستوی الاعمی والبصیر)سوره انعام (6): آیه 50.
"آیا انسان کور و جاهل با فرد بصیر و آگاه برابر است ؟!"

در این باره هر یک از برادران مطلبی دارند بفرمایند.

علی: در حدیثی دیدم که حضرت محمد(ص) می‎فرمایند: "طلب دانش بر هر انسان مسلمانی لازم است و خداوند دانش آموزان را دوست می‎دارد."

رضا: من هم در حدیثی از امام صادق (ع) دیدم که ایشان می‎فرمایند:

"در فهم مطالب دینی عمیق شوید وگرنه مانند اعراب بیابانگرد و بادیه نشین خواهید بود."

احمد: امام صادق (ع) می‎فرمایند:

"دوست دارم که بر سر یاران و اصحابم تازیانه فرود آید تا دنبال فراگیری عمیق مسائل دینی بروند."

رضا: آیا منظور از علم و فراگیری آن فقط آموختن مسائل دینی است ؟ و آیا اسلام کاری با علوم دیگر ندارد؟ مثلا دانش ستاره شناسی، زمین و گیاه شناسی، حیوان شناسی و... آیا مورد نظر دین اسلام نمی باشد؟

استاد: شما این سخن پیامبر(ص) را شنیده اید که می‎فرمایند:

"اطلبوا العلم ولو بالصین"
"دانش را فراگیرید اگرچه در کشور چین باشد."

نکات قابل توجهی در این حدیث وجود دارد که بدین قرارند:

1 - در راه فراگیری دانش انسان باید سختی ها را تحمل نماید، اگر چه مجبور شود به دورترین نقاط جهان هم مسافرت نماید، و چون کشور چین یک کشور بسیار دوردستی نسبت به عربستان بوده است و با امکانات آن زمان پیمودن این فاصله زیاد کار خیلی مشکلی بوده، لذا پیامبراکرم (ص) از چین نام برده است.

2 - انسان باید حکمت و دانش را خواه در دست دانشمند مسلمان باشد و خواه در دست غیر مسلمان بیاموزد.

ناوبری کتاب