صفحه ۱۷۶

ج: نیم خورده سگ و خوک نجس و خوردن آن حرام است؛ و نیم خورده حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن مکروه است، مگر گربه که گفته می‎شود خوردن نیم خورده اش مکروه نیست؛ همچنین کراهت خوردن نیم خورده پرندگان حرام گوشت محل تأمل و اشکال است.

6 - کافر:

کسی که خدا و قیامت را قبول ندارد و یا برای خداوند شریک قرار می‎دهد بنابر گفته مشهور علما و بنابر احتیاط واجب نجس است، و بنابر احتیاط واجب از تماس با بدن وی حتی مو و ناخن و رطوبتهای او چون آب دهان و عرق بدنش باید پرهیز کرد. ولی اهل کتاب مثل یهودی ها و مسیحی ها در صورتی که از نجاساتی همچون مشروبات الکلی، گوشت خوک و... پرهیز نمایند بعید نیست که پاک باشند.

شاید بتوان گفت نجاست کافر با سایر نجاستها فرق دارد، و در حقیقت نجاست کافر یک دستور فرهنگی و سیاسی است که برای پرهیز از معاشرت و رفت و آمد با آنها و جلوگیری از تحت تأثیر اندیشه های غلط آنان واقع شدن به مسلمانها داده شده است.

س: اگر پدر و مادر بچه نابالغی کافر باشند، در چه زمانی این بچه می‎تواند به واسطه اسلام آوردن پاک گردد؟

ج: در صورتی که به حدی رسیده باشد که خوبی و بدی را تشخیص دهد و در آن حال مسلمان شود پاک می‎گردد.

س: فرد کافر برای مسلمان شدن چه کاری باید انجام دهد؟

ج: باید "شهادتین" را به قصد مسلمان شدن بر زبان آورد؛ یعنی بگوید: "اشهدان لااله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله" که در این صورت پاک خواهد گشت.

7 - شراب:

شراب، آب جو و هر چیز مست کننده ای که به خودی خود روان باشد نجس، و خوردن آن حرام و باعث عقوبت است.

ناوبری کتاب