صفحه ۱۷۵

ج: اگر پوست روی آن سفت شده باشد مواد داخل آن پاک است ولی باید ظاهر آن را آب کشید.

4 - خون:

خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، پس خون حیواناتی مانند ماهی و پشه که خون جهنده ندارند پاک می‎باشد.

س: اگر موقع جوشیدن غذا ذره ای از خون در آن بیفتد آیا غذا نجس می‎گردد و یا این که آتش و حرارت آن را پاک می‎نماید؟

ج: بنابر احتیاط واجب جوشیدن و حرارت پاک کننده نیست، پس تمام غذا و ظرف آن نجس می‎گردد.

س: خونی که از لای دندانها بیرون می‎آید چه حکمی دارد؟

ج: اگر کم باشد و به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود اجتناب از آن لازم نیست و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.

س: خونی که گاهی وقتها داخل تخم مرغ مشاهده می‎شود چگونه است ؟

ج: بنابر احتیاط واجب باید از آن خون اجتناب کرد؛ و اگر آن خون در رگ یا زرده تخم مرغ باشد و هنوز پاره نشده باشد، خوردن بقیه تخم مرغ اشکالی ندارد.

س: اگر لباسی را که با خون نجس شده آب بکشند و خون را از آن برطرف نمایند ولی رنگ خون در لباس باقی بماند آیا آن لباس پاک است ؟

ج: بله، بعد از برطرف کردن عین نجاست اگر لباس آب کشیده شود و در آن بو یا رنگ نجاست باقی بماند اشکالی ندارد، مگر این که به واسطه باقی ماندن بو یا رنگ اطمینان پیدا کنیم که ذره ای نجاست در آن باقی مانده است.

5 - سگ و خوک :

سگ و خوکی که در خشکی زندگی می‎کنند همه چیزشان نجس است حتی مو و استخوان و ناخن و رطوبتهای آنها مثل آب دهان، ولی سگ و خوک دریایی پاک می‎باشند.

س: اگر حیوانی مقداری از غذای انسان را بخورد و مقداری از آن را باقی بگذارد، خوردن نیم خورده آن چه حکمی دارد؟

ناوبری کتاب